Bank Data UPM

Bank Data UPM adalah hasil kerjasama antara Universiti Putra Malaysia dan Jabatan Perangkaan Malaysia dalam menyediakan data mikro yang disimpan di Bahagian Perkhidmatan dan Pengurusan Maklumat untuk kegunaan semua warga UPM sama ada pelajar, pensyarah atau penyelidik yang menjalankan penyelidikan. Antara data yang sedia ada untuk dimohon adalah seperti Penyiasatan Pendapatan Isi Rumah, Penyiasatan Perbelanjaan Isi Rumah, Penyiasatan Tenaga Buruh, Banci Penduduk dan Perumahan dan juga Pembuatan Tahunan.

Tujuan Bank Data UPM ini direalisasikan adalah untuk memberikan maklumat yang tepat kepada pengguna dan menyampaikan idea dan hasil penyelidikan yang berkualiti. Statistik adalah satu cabang ilmu yang memainkan peranan penting dalam banyak aspek, terutamanya dalam penyampaian  maklumat. Penyampaian maklumat ini boleh mencetus banyak idea, kesimpulan dan penemuan baru yang akan memberi manfaat kepada Universiti Putra Malaysia khususnya. Perkongsian ini akan mengajar pengguna proses mengumpul data mikro dan cara menganalisis bagi membantu mereka memahami pertumbuhan sihat ekonomi Malaysia dan menghindarkan mereka dimanipulasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab.

Permohonan Bank Data UPM ini boleh dibuat dengan melayari laman sesawang Bank Data UPM di http://psas.upm.edu.my/upmdatabank/ atau hubungi kami di alamat seperti di bawah:

Bank Data UPM
Bahagian Perkhidmatan Penyelidikan dan Maklumat
Perpustakaan Sultan Abdul Samad
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor

Tel : 03-8946 8651 / 8444 / 8604 / 8655  / 8648
Faks : 03-8948 3745

E-mel : psas_sp@upm.edu.my

~ SI~

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s